คลัง พลาซ่า [ไอที พลาซ่า โคราช]ร้าน

IT City

ที่อยู่

24 อาคารศูนย์การค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ ชั้น 5 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์

044-260666
@ Copyright 2010 - CyberDict Technology Limited. - All Rights Reserved