S)); } ?> ""; ?> กลุ่มบริหารงานพัสดุ ( Procurement administration group) ng">
Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. เร่งรัดติดตามงบประมาณ

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
หน่วยงานภายในสำนักการคลังและสินทรัพย์ >> กลุ่มบริหารงานพัสดุ
กลุ่มบริหารงานพัสดุ ( Procurement administration group)


 
กลุ่มบริหารงานพัสดุ
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัสดุ
นายวันชัย ธงชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e – Auction
  • คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา
  • ควบคุม จำหน่าย พัสดุ
  • จ้างเหมาบริการ
  • ใบเสร็จรับเงิน
ติดต่อกลุ่มบริหารงานพัสดุ
02-288-5524 มือถือ 08-1825-5399
WANCHAI.T@obecmail.obec.go.th
 
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )
close(); ?>