ภาพกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์และแถลงข่าวระบบสารสนเทศเกษตรกรรมยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด