ภาพข่าวอบรมโครงการทะเบียนที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 2 กรมธนารักษ์

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบทะเบียนที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ รุ่นที่ 2 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559