การตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งด้านการบริหารงานและด้านเทคนิค เพื่อรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ของบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง นางสาวอุบลรัตน์ พลชัย นางสาววรัชยา ศรีสัตตบุษย์ นายอติรุจ เทอดเกียรติชัย นายสาธิต อินเงิน นายอภิสิทธิ์ ตันสาร และนายชนกิต นันทยศการ ร่วมกับ นายพีระพงษ์ ศรีขวัญ ผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 29110-4-1:2018 บริษัท ยูไนเต็ต รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งด้านการบริหารงานและด้านเทคนิค เพื่อรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ของบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด โดยตรวจประเมินจากโครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ การนำเสนอผ่าน Web Application และ Mobile Application หรือ ENERGY_AUDIT_65
หลังจากได้รับการตรวจประเมินพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการตรวจครั้งนี้แล้ว คณะทำงานสามารถนำความรู้ที่ได้จากการตรวจประเมินนี้ ไปใช้สนับสนุนการทำงานและประยุกต์ใช้ในต่อไป

_______________________
CONTACT
ʷᵉᵇˢⁱᵗᵉ
Website : bizpotential
▷ www.bizpotential.com
Facebook : BizPotential
▷https://www.facebook.com/bizpotential
Instagram : bizpotential.connect
▷https://instagram.com/bizpotential.connect?igshid=NzZlODBkYWE4Ng==
Tiktok : bizpotential
▷https://www.tiktok.com/@Bizpotential
Twitter : bizpotential
▷https://twitter.com/Biz_Potential
Youtube : BizPotential Move
▷https://www.youtube.com/channel/UCFiSyQERlInndTIqB6hlDkw
#Bizpotential #บิซโพเทนเชียล  #BizConnect #BizCoach #BizSmartFlow #Software #Easywebtime #ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ #สร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม  #24ปีบิซโพเทนเชียล #ShareSupportSuccess #พี่แชร์น้องสนับสนุนเราสำเร็จ #ปีแห่งการแบ่งปันและสนับสนุน