ภาพข่าวอบรมโครงการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รวมระบบบัญชี ธกส. รุ่นที่ 10 ธกส.

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งโปรแกรม และการใช้งานระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รวมระบบบัญชี ธกส. รุ่นที่ 10 วันที่ 28 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร