ภาพข่าวอบรมโครงการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รวมระบบบัญชี ธกส. รุ่นที่ 8 ธกส.

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งโปรแกรม และการใช้งานระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รวมระบบบัญชี ธกส. รุ่นที่ 8 วันที่ 25 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา