ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยใช้ระบบโหวตผ่านแอพพลิเคชั่น