ทีมงานบิซโพเทนเชียล เข้าดำเนินการ Go-Live โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสู่สำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล

ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565  ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล เข้าดำเนินการ Go-Live ระบบโครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์  เพื่อสู่สำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  เพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน การอัพเดตฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ทั้งนี้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานจะได้รับการสนับสนุนจากทีมปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  และสามารถทำงานได้ดีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น