บริษัท บิซโพเทนเชียล นำโดยคุณวิทูร หวังสงวนกิจ จัดอบรมบรรยายหลักสูตรอบรม ERP และ แพลตฟอร์ม BizSmartFlow ให้พนักงาน

วัน พุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. บริษัท บิซโพเทนเชียล นำโดยคุณวิทูร หวังสงวนกิจ จัดอบรมบรรยายหลักสูตรอบรม Enterprise Resource Planning (ERP) รุ่นที่1 และ แพลตฟอร์ม BizSmartFlow (BSF) ให้พนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้รู้จักความเป็นมาของระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น