ทำไม "ระบบ ERP สำหรับองค์กร" ของ BizPotential

ตรงกับความต้องการของลูกค้า และใช้งานได้จริง ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่ามากที่สุด

ประสบการณ์ 24 ปี

ในการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับองค์กร

ลิขสิทธิ์การใช้งาน

สำหรับทุกคนในองค์กร
ที่ไม่จำกัด

180 คน

มีบุคลากรแบบ Full Time
รองรับงานของลูกค้า

Workflow Management

ยืดหยุ่นในการจัดการให้ตรงความต้องการลูกค้าด้วยเครื่องมือ
Workflow Management

ISO 29110-4-1 : 2018

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ISO 29110-4-1 : 2018

PC / Notebook / Mobile

รองรับการทำงานกับอุปกรณ์
หลากหลาย ทั้ง PC / Notebook / Mobile

ผลิตภัณฑ์

CORPORATE ERP

"ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ" ช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆภายในองค์กร เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ลดค่าใช้จ่าย และบูรณาการข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางช่วยให้เกิดการใช้ทร้พยากรในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม
BIZSMARTFLOW

แพล็ตฟอร์มอัจฉริยะที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำเร็จ ตรงเวลา ตรงความต้องการ มีความยืดหยุ่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการโดยไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

บิซโพเทนเชียล จำกัด
เป็นผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
E-EDUCATION

ระบบบริหารการศึกษาแบบครบวงจรในรูปแบบ Web Based Application ให้บริการในส่วนของงานวิชาการ งานบุคคล งานกิจการนักศึกษา งานการเงิน งานอาคารและสถานที่ งานกิจกรรม งานธุรการ และอื่นๆมากกว่า 20 ระบบงานย่อย

ข้อมูลเพิ่มเติม
EASYWEBTIME(CMS)

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์ ช่วยให้การทำเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยาก รองรับการสร้างเว็บไซต์ portal ที่ทรงประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลเนื้อหา พร้อมโมดูลพร้อมใช้งานมากถึง 20 โมดูล Ready to use CMS

ข้อมูลเพิ่มเติม

Service

IT Consults , IT Strategic

Software & Hardware Maintenance

Development Software

Training IT Solution

Software & Hardware Implement

Partners

Customers

ลูกค้ากว่า 800 โครงการ ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เอกชน

ข่าวสาร