บริษัท บิซโพเทนเชียล จัดอบรมบรรยายหลักสูตรการพัฒนาระบบด้วย BizSmartFlow รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 -18.00 น. บริษัท บิซโพเทนเชียล นำโดยคุณณรงค์ศักดิ์ ศรีอ่อน จัดอบรมบรรยายหลักสูตรการพัฒนาระบบด้วย BizSmartFlow รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ให้พนักงาน ณ ตึก BizPotential ชั้น7 ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจการใช้งานของระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ