บริษัท บิซโพเทนเชียล นำโดยคุณณรงค์ศักดิ์ ศรีอ่อน จัดอบรมบรรยายหลักสูตรการออกแบบระบบด้วย BizSmartFlow

วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 -18.00 น.  บริษัท บิซโพเทนเชียล นำโดยคุณณรงค์ศักดิ์ ศรีอ่อน  จัดอบรมบรรยายหลักสูตรการออกแบบระบบด้วย BizSmartFlow รุ่นที่ 1ประจำปี 2565 ให้พนักงาน ณ ตึก BizPotential ชั้น 7 ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจการใช้งานของระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#Bizpotential #บิซโพเทนเชียล  #BizConnect #BizCoach #บิซคนกล้า #Software #Easywebtime #ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ #สร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม  #บิซติสท์ #Bizติสท์ #บิซแดนซ์ #22ปีบิซโพเทนเชียล​ #ครบรอบ22ปีบิซโพเทนเชียล #22ndAnniversary #ERP #BSF #BizSmartFlow #อบรมบิซสมาร์ทโฟล