บิซโพเทนเชียล ร่วมฉลองวันเกิดประธานกรรมการบริหารและพนักงานที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน

18 พฤศจิการยน บริษัทบิซโพเทนเชียล ร่วมฉลองวันเกิดประธานกรรมการบริหารบริษัทและพนักงานที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน  ทั้งนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข  สมปรารถนาทุกสิ่งที่หวังไว้นะคะ และขอขอบคุณสวัสดิการดี ๆ อย่างกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมเล่นเกมส์แจกรางวัลจากฝ่ายบุคคลค่ะ