บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด นำโดยคุณวิทูร หวังสงวนกิจ จัดอบรมบรรยายให้พนักงานได้รู้จักกับแพลตฟอร์ม BizSmartFlow และระบบ ERP รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด นำโดยคุณวิทูร หวังสงวนกิจ จัดอบรมบรรยายให้พนักงานได้รู้จักกับแพลตฟอร์ม BizSmartFlow และ ระบบ ERP รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ตึก BizPotential ชั้น 7 ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและเข้าใจการใช้งานของระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท