บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด จัดอบรมบรรยายหลักสูตรการพัฒนาระบบด้วย BizSmartFlow รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565

บริษัท บิซโพเทนเชียล นำโดยคุณณรงค์ศักดิ์ ศรีอ่อน   จัดอบรมบรรยายหลักสูตรการพัฒนาระบบด้วย BizSmartFlow รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ให้พนักงาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.00 -18.00 น. ณ ตึก BizPotential ชั้น 7 ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจการใช้งานของระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ