บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด จัดอบรมบรรยายหลักสูตรการออกแบบระบบด้วย BizSmartFlow รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.00 -18.00 น. บริษัท บิซโพเทนเชียล นำโดยคุณณรงค์ศักดิ์ ศรีอ่อน  จัดอบรมบรรยายหลักสูตรการออกแบบระบบด้วย BizSmartFlow รุ่นที่ 2  ประจำปี 2565 ให้พนักงาน  จำนวน 24 คน ณ ตึก BizPotential ชั้น 7 ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจการใช้งานของระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ