บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้มอบของให้แก่ "สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร" เพื่อเป็นรางวัลให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ทางรัฐสภาได้จัดทำขึ้น

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้มอบของให้แก่ "สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร" เพื่อเป็นรางวัลให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ทางรัฐสภาได้จัดทำขึ้น 

________________________________
CONTACT
ʷᵉᵇˢⁱᵗᵉ
Website : bizpotential
▷ www.bizpotential.com
Facebook : BizPotential
▷ https://www.facebook.com/bizpotential
Instagram : bizpotential.connect
▷ https://1th.me/yXDF7
Tiktok : bizpotential
▷ https://www.tiktok.com/@Bizpotential
Twitter : bizpotential
▷ https://twitter.com/Biz_Potential
Youtube : BizPotential Move
▷ https://www.youtube.com/channel/UCFiSyQE#อบรมบิซสมาร์ทโฟล 
#Bizpotential #บิซโพเทนเชียล  #BizConnect #BizCoach #บิซคนกล้า #Software #Easywebtime #ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ #สร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม  #บิซติสท์ #Bizติสท์ #บิซแดนซ์ #23ปีบิซโพเทนเชียล​ #ครบรอบ23ปีบิซโพเทนเชียล #23ndAnniversary #23ndAnniversary #ERP #BSF #BizSmartFlow  #ส่งความสุข #สวัสดีปีใหม่2566