หลงทางแล้วสู@ทองสมบูรณ์เขาใหญ่ สัมมนาบริษัทนำโดย อาจารย์เชิดพงษ์ ดาราษฎร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

หลงทางแล้วสู@ทองสมบูรณ์เขาใหญ่

สัมมนาบริษัทนำโดย อาจารย์เชิดพงษ์ ดาราษฎร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมสัมมนาเล่นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจการทำงานเป็นทีมในรูปแบบของการเล่นเกมเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันในบริษัทและทำให้บุคลากรในองค์กรกล้าแสดงออกและรู้จักกันมากขึ้น

บิซโพเทนเชียลสู้ไม่สู้ เฮ้!!!!