"We are different but we are one เราแตกต่างแต่เราเป็นหนึ่งเดียว" บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด เข้าสู่ปีที่ 23 บริบูรณ์

 We are different but we are one 
เราแตกต่างแต่เราเป็นหนึ่งเดียว 
"
บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด เข้าสู่ปีที่ 23 บริบูรณ์

วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวัน ครบรอบ การก่อตั้งบริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด
หากเปรียบเทียบกับอายุคน บริษัทกำลังเป็นวัยรุ่น มีแรง มีพลัง มีไฟและหัวใจในการก้าวเข้าสู่ปีต่อๆไป
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด ได้สร้างความสำเร็จมา 23 ปีอย่างยาวนาน เราคนกล้าที่จะลุยทุกอุปสรรค พร้อมพัฒนาและก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง

ทุกความท้าทายที่เราต้องเผชิญ ได้สร้างให้บริษัทมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้เห็นในมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมทำให้บริษัทได้ก้าวข้ามขีดจำกัด DNA เดิม เพื่อถือกำเนิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม 

เรามี DNA ที่ต่างกัน แต่เราเป็นหนึ่งเดียว คือ Biz DNA ก้าวต่อไปของบริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด จะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ทุกคนจับตามองและประทับใจอย่างแน่นอน