งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 29-30 พ.ค.67

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี  วันที่ 29-30 พ.ค.67 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ บิซโพเทนเชียลได้นำเสนอโปรแกรม BizSmartflow นวัตกรรมด้าน Low Code Platform ที่พัฒนาโดยคนไทยทั้งหมด และโปรแกรม BizSmartERP ระบบ ERP ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

https://www.bizsmartflow.com/
http://bizsmarterp.com/