ภาพข่าวอบรมโครงการสูตร Photoshop และ Flash 8 รุ่น 3 การประปานครหลวง

อบรมหลักสูตร Photoshop และ Flash 8 รุ่น 3 ณ อาคารฝึกอบรม การประปานครหลวง เมื่อวันที่ 22 -26 มิ.ย.ที่ผ่านมา