ภาพข่าวอบรมโครงการข้อมูลด้านการกำกับการแข่งขันทางการค้า รุ่นที่ 1 กรมการค้าภายใน