ภาพข่าวอบรมโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ องค์การสวนสัตว์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ องค์การสวนสัตว์ สำหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมเก้งเผือก อาคารพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 สวนสัตว์ดุสิต