ภาพการฝึกอบรมแบบประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere Pro วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข