บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด และบริษัท ยูเอสอาร์ จำกัด ร่วมจัดทำมาตรฐาน ISO9001:2018 เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด  และบริษัท ยูเอสอาร์ จำกัด โดยอาจารย์จีรวัฒน์ สวนกัน ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO29110 ร่วมจัดทำมาตรฐาน ISO9001:2018 เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยคุณวัลลภ และทีมงานคุณภาพของเราค่ะ