ภาพบรรยากาศ อบรมการใช้งานระบบลงเวลา-ใบลาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม-จองรถราชการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค