ภาพบรรยากาศการประชุมตรวจรับงานงวด3 ที่กรมบังคับคดี