บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO29110-4-1:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 29110-4-1 : 2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เน้นการบริหารโครงการ (PM) และการสร้างซอฟต์แวร์ (SI) คณะผู้บริหารนำโดยคุณวิทูร หวังสงวนกิจ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานดูแลงานด้าน ISO 29110-4-1 : 2018 พร้อมนำบริษัทก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล