ประกาศผลรางวัลการแข่งขันออกแบบเสื้อครบรอบ22ปี บิซโพเทนเชียล

ประกาศผลรางวัลการแข่งขันออกแบบเสื้อครบรอบ22ปี บิซโพเทนเชียล❤️ ขอบคุณทุกทีมที่ร่วมสนุกกิจกรรมกับทางบริษัท เราเห็นถึงความตั้งใจของพนักงานของเรามากๆและขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ/ครับ **ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ***ผลงานการออกแบบทุกภาพเป็นลิขสิทธิ์ของบริษับิซโพเทนเชียลจำกัดห้ามลอกเลียนแบบ