กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน หัวข้อ " Meet The GURU เรื่องของคนกล้า"

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. 
พนักงานบิซโพเทนเชียลร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร ในหัวข้อกิจกรรม " Meet The GURU เรื่องของคนกล้า" ผ่าน Zoom: Video Conferencing  ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริหาร กรรมการบริษัท พบปะพูดคุยกับพนักงานบิซโพเทนเชียลและบริษัทในเครือ  

ขอบคุณทีมกรรมการผู้บริหารที่ห่วงใย ใส่ใจ และแจ้งข่าวดีให้กับพวกเราทุกคนค่ะ/ครับ