การจัดอบรมการส่งต่อไม้สุดท้ายที่สำคัญ

การจัดอบรมการส่งต่อไม้สุดท้ายที่สำคัญสุด
นอกจากการพัฒนาระบบให้สำเร็จตามระยะเวลาแล้ว การส่งมอบระบบให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง การอบรมระบบถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นเดียวกัน
วันนี้เรามาดูว่า Bizpotential มีแนวทางการจัดอบรมให้ลูกค้าอย่างไรเริ่มจาก


1.คู่มือระบบ ( USER MANUAL)
เริ่มจากกระบวนการแรกคือ การทำคู่มือหรือเรียกว่า สื่อการเรียนได้เช่นกัน ทีมคู่มือจะเริ่มจากการศึกษาเรียนรู้ การทำงานของระบบก่อนเป็นอย่างแรก คำถามแรกเลยที่ทีมงานจะถามคือ ระบบมีกี่สิทธิ์ ใครใช้บ้าง แต่ละสิทธิ์แตกต่างกันอย่างไร? (ละเอียดจริงจังมากทีมคู่มือ) จากนั้นจะเริ่มจัดทำคู่มือในรูปแบบเล่มต่อไปโดยใช้เครื่องมือที่ถนัด เช่น Word หรือ In Design ในการจัดรูปเล่ม
นอกจากคู่มือที่เป็นรูปเล่มแล้ว บางโครงการลูกค้าต้องการคู่มือในรูปแบบ VDO เราก็พร้อมทำได้เช่นกัน เรียกว่า เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคใหม่นี้มากด้วย ... จะเห็นได้ว่าทีมงานเรามีความถนัดและทักษะที่หลากหลายในงานของตัวเองเป็นอย่างมาก นอกจากจะต้องเข้าใจการทำงานของระบบแล้ว  จะต้องฝึกฝนการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในการทำงานเพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการและครอบคลุมตามข้อกำหนดของโครงการซึ่งบริษัทบิซโพเทนเชียลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2.ตารางอบรม/แผน ( COURSE/PLAN)
การทำ Course Outline และแผนการอบรมคือ เอกสารที่จะแจ้งตารางการอบรมให้ผู้อบรมได้ทราบว่า การอบรมเริ่มกี่โมง,วันไหน,มีหัวข้ออะไรบ้างในการอบรมนั้นๆ ดังตัวอย่าง

14 กพ.2565 : 09:00 -12:00 น.

เวลาหัวข้อ
09:00-09:30 ลงทะเบียน
09:30-10:00 Overview ภาพรวมระบบ
10:00-11:00 ระบบจัดการสิทธิ์
11:00-12:00 การออกแบบฟอร์ม

ทั้งนี้ตัวแผนและ Course Outline สามารถจัดรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานได้ค่ะ

3.สถานที่ (EVENT VENUE)
สถานที่คือ สิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เราต้องเข้าไปสำรองสถานที่เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ Projector, สัญญาณเครือข่าย, อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่น ปลั้กไฟ, ไวไฟ, สายแลน เป็นต้น ทีมงานจะเข้าไปสำรวจเพื่อจัดเตรียมให้พร้อมสำหรับการใช้งานและเพื่อให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเอง...
ด้วยสถานการณ์โควิด เช่นปัจจุบัน การจัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านวิดีโอ Conference ก็ถือเป็นการเลือกที่เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งคาดว่าอนาคตการจัดอบรมจะเป็นไปในทิศทางนี้มากขึ้นเช่นกันค่ะ


4.อาหาร เบรค (CATERING)
กองทัพต้องขับเคลื่อนด้วยท้อง อาหารและเบรคอร่อยๆ กาแฟสักแก้วหรือน้ำผลไม้ก็ช่วยให้สดชื่นได้เช่นกัน ทีมงานจะจัดสรรหาอาหารหรือเบรคให้บริการในช่วงการอบรม แต่ถ้าทานเยอะไปอาจชวนง่วงได้นะคะ 😊


5.ทีมงาน (TEAMWORK)
ทีมงานของเราประกอบไปด้วยวิทยากร ผู้ประสานงาน ช่างภาพ และวิดีโอ รวมทั้งฝ่ายเทคนิค บางโครงการจะมีทีมพัฒนาเข้าร่วมด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือให้ความเข้าใจในบางเคสที่สำคัญที่ผู้เข้าอบรมสอบถามหรือแจ้งความต้องการ
เป็นอย่างไรบ้างคะ จะเห็นได้ว่ากระบวนการสุดท้ายของการส่งมอบงานโครงการนั้นไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากสำหรับเราชาว Bizpotential ที่จะทำเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะเราคือ "Bizpotential We are Biz We are Brave"