ทีมงานบิซโพเทนเชียล จัดอบรมการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงาน (Programmer)

ทีมงานบิซโพเทนเชียล จัดอบรมการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงาน (Programmer) ในหัวข้อ "การอบรม BizSmartFlow" ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ในวันที่ 6 กันยายน 2565  ณ ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคารอสีติพรรษ  กรมบังคับคดี 

ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล ขอขอบคุณผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี  ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  รวมทั้งจะนำเอาข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ นำไปปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปค่ะ