ทีมงานบิซโพเทนเชียล จัดอบรมระบบการตรวจราชการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ การนำเสนอผ่าน Web Application และ Mobile Application

ในวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 (เวลา 09.30 น. - 16.30 น.) ทีมงานบิซโพเทนเชียลจัดอบรมระบบการตรวจราชการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ การนำเสนอผ่าน Web Application และ Mobile Application  เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การใช้งานระบบองค์กร การเข้าใจระบบที่ถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ใช้ระบบงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ณ  ห้อง 4 ชั้น 15 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  รวมทั้งจะนำเอาข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ นำไปปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปค่ะ