ภาพบรรยากาศการประชุมตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ณ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

การประชุมตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) 
⏱ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ( เวลา 09.30 - 16.30 )


CONTACT

Website : bizpotential
▷ www.bizpotential.com
Facebook : BizPotential
▷ https://www.facebook.com/bizpotential
Instagram : bizpotential.connect
▷ https://1th.me/yXDF7
Tiktok : bizpotential
▷ https://www.tiktok.com/@Bizpotential
Twitter : bizpotential
▷ https://twitter.com/Biz_Potential
Youtube : BizPotential Move
▷ https://www.youtube.com/channel/UCFiSyQERlInndTIqB6hlDkw
#Bizpotential #บิซโพเทนเชียล  #BizConnect #BizCoach #บิซคนกล้า #Software #Easywebtime #ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ #สร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม  #บิซติสท์ #Bizติสท์ #บิซแดนซ์ #23ปีบิซโพเทนเชียล​ #ครบรอบ23ปีบิซโพเทนเชียล #23rdAnniversary #ประชุมตรวจรับงาน #โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ #SmartOffice #ประชุมโครงการ #กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน