ภาพบรรยากาศการประชุมนำเสนอของโครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระบบงานด้านบริหารแผนงานโครงการ

การประชุมนำเสนอของโครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระบบงานด้านบริหารแผนงานโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้งาน (User Acceptance Test : UAT) 
⏱ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.CONTACT

Website : bizpotential
▷ www.bizpotential.com
Facebook : BizPotential
▷ https://www.facebook.com/bizpotential
Instagram : bizpotential.connect
▷ https://1th.me/yXDF7
Tiktok : bizpotential
▷ https://www.tiktok.com/@Bizpotential
Twitter : bizpotential
▷ https://twitter.com/Biz_Potential
Youtube : BizPotential Move
▷ https://www.youtube.com/channel/UCFiSyQERlInndTIqB6hlDkw
#Bizpotential #บิซโพเทนเชียล  #BizConnect #BizCoach #บิซคนกล้า #Software #Easywebtime #ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ #สร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม  #บิซติสท์ #Bizติสท์ #บิซแดนซ์ #23ปีบิซโพเทนเชียล​ #ครบรอบ23ปีบิซโพเทนเชียล #23rdAnniversary  #โครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน #ระบบงานด้านบริหารแผนงานโครงการ