ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรผู้ดูแลระบบ)

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรผู้ดูแลระบบ) 
⏱ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น.


CONTACT
Website : bizpotential
▷ www.bizpotential.com
Facebook : BizPotential
▷ https://www.facebook.com/bizpotential
Instagram : bizpotential.connect
▷ https://1th.me/yXDF7
Tiktok : bizpotential
▷ https://www.tiktok.com/@Bizpotential
Twitter : bizpotential
▷ https://twitter.com/Biz_Potential
Youtube : BizPotential Move
▷ https://www.youtube.com/channel/UCFiSyQERlInndTIqB6hlDkw
#Bizpotential #บิซโพเทนเชียล  #BizConnect #BizCoach #บิซคนกล้า #Software #Easywebtime #ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ #สร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม  #บิซติสท์ #Bizติสท์ #บิซแดนซ์ #23ปีบิซโพเทนเชียล​ #ครบรอบ23ปีบิซโพเทนเชียล #23rdAnniversary  #หลักสูตรผู้ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  #ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์