ภาพกิจกรรมพนักงานบิซโพเทนเชียลอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบ BizSmartFlow วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4